Östra Nedsjön är en sjö i Bollebygds kommun i Västra Götaland.


Fisket i Östra Nedsjön förvaltas av Östra Nedsjöns Fiskevårdsområdesförening

info@ostranedsjon.se


Diskutera gärna fisket i Östra Nedsjön på vår Facebooksida
facebook.com/ostranedsjon


Med undantag av ett fåtal mindre sjöar, bland annat Stora- och Lilla Hallesjön vilka anges som Mölndalsåns källflöde, befinner sig Östra Nedsjön högst upp i ett vattensystem som via Västra Nedsjön, Landvettersjön, Rådasjön och vidare genom Mölndalsån, Fattighusån, Gullbergsån och Säveån mynnar ut i Göta älv.


Sjön är djup och den oficiella djupkartan anger 75 meter. Andra källor anger upp emot 78 meter medan lokalbor uppger djup på upp emot 100 meter.


Vattenytan ligger på omkring 120 meter över havet men då sjön regleras via Mölndalsåns vattensystem kan nivån variera något.


Historiskt har sjön varit känd som en av de sydligaste sjöarna med ett ursprungligt rödingbestånd, sk. istidsrelikter (då de helt enkelt blivit isolerade efter landhöjningen som följde efter istiden). Detta bestånd är dock i dagsläget mycket osäkert.


Läs mer om Östra Nedsjön
Wikipedia

Vatteninformationssystem Sverige (VISS)

Artikel från 1976 om Östra Nedsjöns Rödingbestånd

Mölndalsån


Djupkartor

Djupkarta från SMHI

Djupkarta från Melica

Djupkarta från Sportfiskekartor.se